Debat

Discussieer over 'EU buitenlands beleid'

De EU-landen zijn erg terughoudend om beslissingsmacht over het buitenlands- en veiligheidsbeleid af te staan aan de EU. Daarom moeten beslissingen hierover unaniem goedgekeurd worden. Elk land heeft m.a.w. vetorecht.

Zo moeten alle EU-landen bv. instemmen vooraleer er een EU standpunt is over bv. de burgeroorlog in Syrië.

STELLING: 'De unanimiteitsregel voor buitenlands-en veiligheidsbeleid moet afgeschaft worden binnen de EU.'

 

Ben je het eens of oneens met deze stelling? Waarom?

Concept en uitvoering door:

Een initiatief van:

Met de steun van: