DEBAT

Discussieer over 'EU Veiligheids- en defensiebeleid'

De EU is vandaag vooral een 'soft power', die via diplomatie werkt aan vrede en veiligheid in de wereld.

STELLING: 'De EU moet een Europees leger oprichten.'

 

Ben je het eens of oneens met deze stelling? Waarom?

© Kamensky

Concept en uitvoering door:

Een initiatief van:

Met de steun van: