INFORMATIE

'EU in de wereld' is een educatieve website over de EU op het wereldtoneel. In 5 thema's wordt uitgelegd op welke manier de EU een krachtige rol in de wereld probeert te spelen. 

Per thema biedt de website een dossier met uitleg over hoe de EU dit beleidsdomein in de praktijk brengt en kunnen bezoekers hun opgedane kennis testen in een (woorden-)quiz en debatteren over deelaspect van het thema.

EU in de wereld

Hoe ga je aan de slag?

STAP 1: Lees één van de 5 dossiers

  • EU Buitenlands beleid

  • EU Veiligheids- en defensiebeleid

  • EU Buitenlandse handel

  • De EU en haar buren

  • EU Ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp

 

STAP 2: Doe de oefeningen

  • 'Test je kennis': via een h5p-quiz kunnen studenten/leerlingen de kennis die ze opdeden door het dossier te lezen inoefenen.

  • 'Test je woordenkennis': via een Quizlet (steekkaarten) oefenen de studenten/leerlingen veel gebruikte termen rond de besproken thema's in.

  • 'Geef je mening': debatoefening

Voor wie?

'EU in de wereld' is bedoeld voor studenten van het hoger onderwijs en leerlingen van het laatste jaar ASO.

Concept en uitvoering door:

Een initiatief van:

Met de steun van: